آرشیو برچسب

گاز گرفتگی

بی توجهی شهرداری صومعه سرا به جمع آوری سگ های ولگرد

«داوود توفیقی» معاون فرماندار صومعه سرا با اشاره به ثبت ۳۳۱ مورد گازگرفتگی ناشی از حمله حیوانات، خواستار جدیت در جمع آوری سگ‌های ولگرد در این شهرستان شد. توفیقی در جلسه کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری که در فرمانداری صومعه سرا برگزارشد با اشاره به اهمیت توجه به جمع آوری سگ‌های ولگرد افزود: سگ‌های ولگرد چهره زشتی به شهر داده و از لحاظ بهداشتی و امنیتی نیز خطرآفرین و ناقل بیماری هستند. وی آمارارائه شده از سوی شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا درباره حیوانات ناقل بیماری را نگران کننده عنوان کرد و افزود: عدم توجه به…