آرشیو برچسب

۸ اکتبر

حال ناخوش کودکی در میانه‌ی اعتراضات

«حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی» شعار هفته‌ی ملی کودک است، اما  بسیاری از کودکان ایران این روزها  به دنبال اتفاقات اخیر از حال خوش محرومند و اذهان ظریفشان دست گریبان با  اندوه و ترس و پرسش است، کودکانی که زندگی‌شان باید درهم آمیخته باشد با شور و نور و لبخند. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در روزهای اخیر نمود بیشتری یافته، اوضاع و احوال روحی مردم به ویژه کودکان  در فراز و نشیب جریان حوادث اخیر و حواشی آن است. واقعیت این است که  آغاز سال تحصیلی و روایت ورود کودکان 6 ساله و 7 ساله برای حضور در دوره‌ی پیش دبستانی و کلاس…