آرشیو برچسب

ICU بیمارستان رازی

فاصله گیلان از نظام سلامت کشور

گیلان در حوزه سلامت در مقایسه با سایر استانهای دیگر کشور درعقب ماندگی زیادی قرار دارد. در این استان با وجود 2.5 میلیون نفر جمعیت و حضور قابل توجه مسافر و گردشگر، حتی یک بیمارستان جنرال وجود ندارد. بسیاری از بیمارستانهای دولتی آن قدمتی بیش از 50 سال داشته و فرسوده هستند و تعداد تختهای آی سی یو، تجهیزات پزشکی و سی تی اسکن و.. در آن کمتر از سرانه کشوری است. چنانچه اگر بحران شیوع گسترده کرونا در استان رخ نمی داد هنوز این عقب ماندگی ها در سایه سرسبزی و گردشگری استان مغفول باقی می ماند. در عین حال نبود یک بیمارستان جنرال چند صد…

بزرگترین ICU شمال در بیمارستان رازی

اگر چه ورود کرونا ویروس به گیلان، سوغاتی جز بیماری و مرگ برای برخی از شهروندان این استان به همراه نداشت، اما مهمترین حسنش نمایان شدن ضعف تجهیزات  بیمارستانی در گیلان بود. سالهای زیادی است گیلان از نبود بیمارستان جامع و جنرال در رنج است و عمربسیاری از بیمارستانهای دولتی از نیم قرن عبور کرده است. اما شیوع کرونا ویروس فرصتی بود تا منابع مالی میلیاردی از سوی دولت برای تجهیز بیمارستانهای گیلان تزریق شود. از اینرو امروز بزرگترین بخش ICU دولتی شمال کشور در بیمارستان رازی رشت راه اندازی شد. «ارسلان سالاری » رئیس دانشگاه علوم…