آرشیو برچسب

ICU بیمارستان رازی

بزرگترین ICU شمال در بیمارستان رازی

اگر چه ورود کرونا ویروس به گیلان، سوغاتی جز بیماری و مرگ برای برخی از شهروندان این استان به همراه نداشت، اما مهمترین حسنش نمایان شدن ضعف تجهیزات  بیمارستانی در گیلان بود. سالهای زیادی است گیلان از نبود بیمارستان جامع و جنرال در رنج است و عمربسیاری از بیمارستانهای دولتی از نیم قرن عبور کرده است. اما شیوع کرونا ویروس فرصتی بود تا منابع مالی میلیاردی از سوی دولت برای تجهیز بیمارستانهای گیلان تزریق شود. از اینرو امروز بزرگترین بخش ICU دولتی شمال کشور در بیمارستان رازی رشت راه اندازی شد. «ارسلان سالاری » رئیس دانشگاه علوم…