آرشیو

جامعه

خانه مسافرها و بوم‌گردی‌ها، چالش جدی هتل‌های گیلان

صنعت گردشگری را می‌توان یکی از قربانیان اصلی ویروس کرونا دانست. در نتیجه‌ی انتشار‌این ویروس و محدودیت سفرها در ماه‌های گذشته از شمارمسافران و گردشگران داخلی و خارجی به شدت کاسته…
ادامه مطلب ...