آرشیو

جامعه

مدیریت شهری هیچ دغدغه ای برای هویت و فرهنگ رشت ندارند

هوشنگ عباسی، شاعر و پژوهشگر گیلانی است که بیش از سه دهه پیرامون تاریخ، جغرافیا و فرهنگ گیلان قلم زده است. «کتاب شاعران گیلک و شعر گیلکی»، «لشت نشا سرزمین عادلشان»، «سیمای علی در فرهنگ…
ادامه مطلب ...