آرشیو

*کتاب‌ها

جفا به یار مهربان

اگربپذیریم که زندگی موهبتی سراسر رنج است و کارِ انسان ، کنار آمدن و پذیرفتن و به انجام رساندن این موهبت است، چقدر مجازیم و چه اندازه عاقلانه است که این موهبت بی برگشت را هدر دهیم؟ شاملو…
ادامه مطلب ...

سرطان نارواداری

«...بسیاری از شهروندان عادی که از برخی حکومت­های ایدئولوژیک دفاع و ستم­ها و زشتی­های آنان را توجیه می­کنند، مردمانی ساده­دل، کم­اطلاع و تحت سیطرۀ روانی مزمن و گستردۀ بنگاه­های تبلیغاتی…
ادامه مطلب ...