آرشیو

*عکس

مُشتِ تبلیغات _ قسمت اول از مجموعه «سیاست شهری»

شهرها میدان مدنیت‌اند و در آن‌ها اجتماعات انسانی می‌توانند خصیصه‌های مشترک ما را در کنار هم جمع کنند و فرهنگ جمعی ما را تشکیل دهند. «فرهنگ جمعی» مبتنی بر تاثیر دو طرفه‌ی شهر و شهروند…
ادامه مطلب ...

آژیرهای بی صدای شهر؛ حاشیه نشینان تهیدست

حاشیه نشینی نه در ایران و در جهان یک پدیده نوظهور وخلق الساعه ای نیست. رخدادی است که آخرین بار در دهه 50 شمسی پس از اجرای شتابان اصلاحات ارضی در دهه 40 سیل گسترده ای از روستانشینان اقصی…
ادامه مطلب ...