آرشیو برچسب

آبستراکسیون

سومین آبستراکسیون اعضای شورای شهر رشت در یک ماه گذشته

در طی یک ماه گذشته برای سومین بار پیاپی جلسه شورای شهر رشت به علت عدم حضور اکثریت اعضای شورا به حد نصاب نرسید و برگزار نشد. دراین جلسه تنها اسماعیل حاجی پور، محمد حسن عاقل منش، فرهام زاهد، حامد عبدالهی، حجت جذب و محمد حسن علیپور حضور داشتند. حضور نیافتن اعضای شورا در جلسات در حالی اتفاق می افتد که بر طبق قانون پس از سه جلسه متوالی برگزار نشدن شورا، جلسه چهارم شورا بایستی بر اساس درخواست شهردار و جلسه پنجم با درخواست فرماندار برگزار شود. پیش از این «اسماعیل حاجی پور» رییس شورای شهر در نشستی که روز قبلتر با خبرنگاران داشت…