آرشیو برچسب

آبیاری نوین

توسعه آبیاری نوین در اراضی کشاورزی گیلان

مجري سامانه های نوین آبياري وزارت جهاد كشاورزي از اختصاص 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه این سامانه در زمین های کشاورزی خبر داد. «عباس زارع» گفت: این اعتباراز صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است. توسعه سامانه های نوین آبیاری یکی از طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است و اثر بخشی خوبی در افزایش تولید محصول و کاهش مصرف سموم و کود شیمیایی دارد. وی گفت: تاکنون یک میلیون و 950 هزارهکتار از باغات و زمین های کشاورزی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است. وی افزود: راه اندازی این سامانه در 52 هزار…