آرشیو برچسب

آب وفاضلاب

۵۰ شهر گیلان محروم از شبکه مدرن فاضلاب

مدتی قبل بود که بنری حاوی تبریک درسطح رشت توجه شهروندان را به خود جلب کرد:« افتتاح عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب جنوب رشت». جمع آوری بخشی ازفاضلابی که سالها وارد دو رودخانه گوهر رود و زرجوب رشت می شود و منجربه مرگ حیات آبزیان درآنها شده است. اما سیستم جمع آوری و فاضلاب شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای پرباران شمال کشور قدمتی درحدود 45 ساله دارد. حجم زیادی از فاضلاب و آب باران جمع آوری شده از نقاط مختلف رشت به این شبکه وارد شده و در نهایت به دو رودخانه گوهررود و زرجوب که از مرکز شهرعبور می کند وارد می شود و در نهایت به…