آرشیو برچسب

آثار فریب در جامعه

دروغگویی، معضل بزرگ اجتماعی امروز جامعه

در کنار همه مصائب و آسیبهای ریز و درشت اجتماعی که به صورت مستمر در جراید و رسانه‌های مختلف بدانها پرداخته می‌شود کمتر از "دروغگویی اجتماعی" دیده ایم و شنیده‌ایم. در صورتیکه سهم دروغگویی در زایش آسیبهای امروز اجتماعی جامعه ما نه تنها کم نبوده بلکه ریشه بسیاری از آسیب دیدگی‌های جامعه ما نیز تلقی می‌‌شود. متاسفانه از سطوح بسیار خُرد جامعه گرفته تا سطوح کلان شاهد دروغگویی‌های متنوعی در ابعاد گوناگون بوده و هستیم. به جرات می‌توان گفت که میزان نهادینه شدنِ دروغگویی‌ها تا حدی شده که حتی آدمها به خودشان هم دروغ می‌گویند! (به…