آرشیو برچسب

آدام فیلیپس

زندگی‌هایی که نداریم

«تراژدی روایت انسان‌هایی است که به خواسته‌هایشان نرسیده‌اند، اما داستان همه آنهایی که به خواسته‌هایشان نرسیده‌اند، تراژیک به نظر نمی‌آید». آنچه خواندید، آغازین جملاتِ نخستین فصل از کتاب «حسرت: در ستایش زندگی نازیسته» نوشته‌ی «آدام فیلیپس» یکی از روانکاوان و منتقدان ادبی برجسته‌ی انگلیس ا‌ست.  او  در این کتاب از منظری خاص به حسرت‌های انسان در زندگی پرداخته است. سخن از حسرت که به میان می‌آید همه‌ی ما به نازیسته‌هایی می‌اندیشیم که ریشه در رویاهامان دارد. همه‌ی آن کسانی که می‌توانستیم باشیم، اما نیستیم.  به عقیده‌ی فیلیپس…