آرشیو برچسب

آرد فروشی

دستان مردم خالی از نان شد

نان اساسی‌ترین کالای سبد غذایی شهروندان است که هیچگاه از خرید و تهیه آن بی نیاز نیستند. اما تعطیلی هرازگاهی نانواییها به بهانه‌های مختلف، مردم را در جستجوی نان سرگردان کوچه و خیابانها کرده است. درحالیکه پیش از آن بعد آزاد سازی قیمت آرد صنعتی، بخش زیادی از خریداران نان حجیم به نان سنتی روی آوردند و صفهای نانواییهای سنتی طولانی تراز همیشه شد و آرد فروشی و قاچاق آرد از نانواییهای سنتی به صنعتی  افزایش چشمگیری پیدا کرد، این بار نیز تعطیلات محرم بهانه دیگری برای تعطیلی نانواییهای سطح شهر رشت بود. موضوعی که حتی متولیان آرد و نان…