آرشیو برچسب

آرد و غله گیلان

دستان مردم خالی از نان شد

نان اساسی‌ترین کالای سبد غذایی شهروندان است که هیچگاه از خرید و تهیه آن بی نیاز نیستند. اما تعطیلی هرازگاهی نانواییها به بهانه‌های مختلف، مردم را در جستجوی نان سرگردان کوچه و خیابانها کرده است. درحالیکه پیش از آن بعد آزاد سازی قیمت آرد صنعتی، بخش زیادی از خریداران نان حجیم به نان سنتی روی آوردند و صفهای نانواییهای سنتی طولانی تراز همیشه شد و آرد فروشی و قاچاق آرد از نانواییهای سنتی به صنعتی  افزایش چشمگیری پیدا کرد، این بار نیز تعطیلات محرم بهانه دیگری برای تعطیلی نانواییهای سطح شهر رشت بود. موضوعی که حتی متولیان آرد و نان…

مرگ تدریجی نانواییهای صنعتی

با گذشت دو ماه از آزاد سازی قیمت آرد صنعتی درنانواییهای حجیم، تعداد 8 نانوایی صنعتی در رشت تعطیل و تعداد زیادی از کارگران این نانواییها تعدیل نیرو شدند.  در حالیکه امروز«حمیدرضا امام پناهی» فرماندار رشت در جلسه شورای آرد و نان شهرستان به عدم وجود مشکل در خصوص تأمین آرد نانوایی‌های شهر رشت اشاره کرد اما به گفته «حسین مقراضی» رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه حجیم شهرستان رشت به مرور، واحدهای صنعتی نان در رشت به سمت مرگ تدریجی پیش می روند.  مقراضی با تاکید به اینکه پیش از این دولت وعده حذف سوبسید در بخش نان سنتی همزمان با نان…