آرشیو برچسب

آریانا قلم

انقلاب صنعتی چهارم، ۲۷۰ سال بعد

کتاب: شکل دهی آینده انقلاب صنعتی چهارم نویسنده: کلاس شواب و نیکلاس دیویس مترجم: علی زواشکیایی و محسن ربیعی ناشر: آریاناقلم سال: زمستان 1400 کتاب «شکل دهی آینده انقلاب صنعتی چهارم»، اثر کلاس شواب بنیانگذار و رییس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد (داووس) و نیکلاس دیویس، از آن دست آثاری است که هر عضو از ساکنان این جهان برای آینده و سرنوشت آتی خود باید از محتوای آن آگاه شود. کتابی که درباره گذشته سه انقلاب صنعتی جهان و انقلاب چهارم صنعتی پیش روی آینده است که جهان هم اکنون در حال تجربه آن است و سرنوشت آن در سال‌های آینده با تحولات…