آرشیو برچسب

آسیبهای اجتماعی

آمار بالای خودکشی دختران نوجوان

این روزها خودکشی در صدر اخبار آسیبهای اجتماعی جای گرفته است. به خصوص اینکه درصد بالایی از خودکشی ها توسط نوجوانان و جوانان رخ داده است. فقر معیشتی و نابرابری‌های اقتصادی در سالهای اخیر آمار خودکشی در کشور بخصوص در قشر جوان و نوجوان را افزایش داده است. پیش ازاین نیز بنا بر آمارهای رسمی انجمن روان پزشکان کشور و نیز بر اساس آمار وزارت بهداشت، ۷۳ درصد موارد اقدام به خودکشی در مناطق حاشیه‌نشین اتفاق افتاده و استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و کرمانشاه در صدر استانهای مناطق محروم و با داشتن بالاترین آمار خودکشی قرار…

گیلان در سراشیبی نرخ رشد جمعیت

موضوع کاهش میزان موالید و میل به تک فرزندی و از سوی دیگر رشد روزافزون جمعیت سالمندی در استان گیلان طی یکی دو سال اخیر به یکی از مباحث جدی و قابل تامل در مباحث کلان جمعیتی و جامعه شناسی ایران تبدیل شده است. کنشی که از یک رو محصول آگاهی و دستاوردهای فرهنگی نسل جدید و از سوی دیگر متاثر از پیامدهای ناگوار اقتصادی بوده است. بدیهی است بخش عمده ایی از جامعه جوان این استان متاثر از شاخص های کلان زندگی در دنیای امروز به این باور دست یافته اند که با رشد جمعیت و سیر فزاینده میزان موالید، نسل آتی در آینده با منابع محدودتری مواجه خواهند…