آرشیو برچسب

آشنایی کودکان با مشاهیر

زندگی کودکی و کودک زندگی در شاهنامه فردوسی

همه ما به اهمیت شاهنامه به عنوان یکی از مهم ترین آثار زبان فارسی و سند هویت ملی مان آگاهیم و آن را به عنوان یک گنجینه بی بدیل لغات می شناسیم  و می دانیم شاهنامه زنده کننده زبان فارسی، فرهنگ و تاریخ ایران است. البته خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان دشوار است. وجود حدود شصت هزار بیت شعر در چند جلد، با شیوه ی نوشتاری کهن که خواندن آن را سخت می کند، هر مخاطبی به خصوص کودکان و نوجوانان را از شاهنامه خواندن می ترساند. کودکان داستان را دوست دارند. قصه گویی علاوه بر پرورش مهارت های کلامی و شنیداری، تقویت خلاقیت و حافظه، بهبود…