آرشیو برچسب

آفت زیتون

باغداران سنتی مانع از نابودی مگس زیتون می شوند

رودبار 20 درصد تولید زیتون کشور را به خود اختصاص داده است. اما بی توجهی باغداران سنتی رودبار در هرس باغات قدیمی برای مقابله با مگس زیتون، آفت مگس زیتون را به چالش باغداران زیتون کار رودباری درسالهای اخیر تبدیل کرده است. روز گذشته «مسعود الماسی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در نشست بررسی مشکلات زیتون رودبار با اشاره به اینکه باغات قدیمی رودبار به کانون آفت و آلودگی تبدیل شده اند گفت: باید با مشارکت باغداران، باغات قدیمی سازماندهی شوند و تمام توان را برای کنترل و از بین بردن این آفت به ‌کار خواهیم بست. گیلان ازلحاظ مساحت و…

بی کیفیت بودن رقم زیتون گیلان

«رحمت الله پریچهر» مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: رقم باغات زیتون گیلان، زنجان و قزوین با کیفیت نیست. وی افزود: پیش بینی می شود درسال زراعی جدید تولید زیتون به 120 هزار تن برسد. همچنین مطالعات گسترش 600 هزار هکتاربه سطح باغات زیتون انجام شده است. تا پایان برنامه ششم نیز 15هزارهکتارسطح زیرکشت افزایش می یابد. وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح زیتون افزایش تولید روغن زیتون برای تامین بخشی از نیاز داخلی کشور است، افزود: باغات قدیمی به صورت سنتی وجود دارند که نداشتن فاصله مناسب، موجود نبودن رقم خوب از مشکلات این باغات در…