آرشیو برچسب

آفت

بی کیفیت بودن رقم زیتون گیلان

«رحمت الله پریچهر» مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: رقم باغات زیتون گیلان، زنجان و قزوین با کیفیت نیست. وی افزود: پیش بینی می شود درسال زراعی جدید تولید زیتون به 120 هزار تن برسد. همچنین مطالعات گسترش 600 هزار هکتاربه سطح باغات زیتون انجام شده است. تا پایان برنامه ششم نیز 15هزارهکتارسطح زیرکشت افزایش می یابد. وی با بیان اینکه هدف اصلی طرح زیتون افزایش تولید روغن زیتون برای تامین بخشی از نیاز داخلی کشور است، افزود: باغات قدیمی به صورت سنتی وجود دارند که نداشتن فاصله مناسب، موجود نبودن رقم خوب از مشکلات این باغات در…