آرشیو برچسب

آلودگی خزر

ورود فاضلاب ۹ شهر ساحلی گیلان در خزر

در چند دهه اخیر تغییر اقلیم، آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی، صید بی‌رویه‌ی گونه‌های غذایی خصوصا صید گونه‌های در حال انقراض، منجر به وضعیت نابسامان حیات گونه‌های ارزشمندی چون فک خزری، انواع گونه‌های ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر شده است.  این در حالیست که همزمان تهاجم گونه‌های غیربومی، بحث تخلیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی به دریا، ورود ریز پلاستیک ها و زباله‌های دریایی، بروزلکه های نفتی ، تغییرات تراز آب دریا و تغییرات جریان آب رودخانه‌ها از دیگر مخاطرات زیست‌محیطی هستند که سالهاس حیات گونه های ارزشمند دریای خزر را در معرض…