آرشیو برچسب

آموزش حضوری

آسیب کرونا؛ افت تحصیلی مقاطع ابتدایی

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با دفاع از آموزش حضوری مدارس گفت: کرونا آسیب زنجیره ای زیادی به آموزش وارد کرد بطوریکه افت تحصیلی در برخی مقاطع از جمله ابتدایی قابل جبران نیست. «محمد فائزی»،افت تحصیلی، پرخاشگری، چاقی و کاهش مهارتهای ارتباطی و آسیبهای چشمی در میان دانش آموزان را از جمله این آسیبها اعلام کرد. وی با تأکید به ادامه آموزشهای حضوری اضافه کرد: نگرانی برخی از خانواده‌ها طبیعی و منطقی است اما خانواده ها بدانند که از تعطیلی مدارس بیشتر ضرر ‌کردیم و افت تحصیلی بخصوص در مقطع ابتدایی قابل جبران نیست.  مدیرکل آموزش و پرورش…