آرشیو برچسب

آموزش و پرورش- انتصابات- دولت- معلمان- وزارتخانه

املای پُرغلطِ انتصابات در آموزش و پرورش

از شاخص‌های پیشرفت جوامع، برخورداری از آموزش و پرورشی پویا، کارآمد و توانمندی ست که در جهت رفع نیازهای جامعه گام بر می­دارد. با این نگاه که آموزش و پرورش درآمدزا نیست، در ایران  بی مهری گریبان آموزش و پرورش را گرفته است. آموزش و پرورش در جامعه ما به دلایل مختلف جایگاه مناسبی ندارد و بر اساس شواهد و آمارهای موجود، هیچ­گاه در عمل در اولویت­های نخست دولت مردان و مسئولان نبوده است اینکه وزارت آموزش و پرورش همیشه و به صورت دائمی درگیر مسائل بودجه و اعتبارات مانند کسری در تحقق مطالباتِ اولیه، پرداخت نشدن به موقع پرداختی های مصوب و…