آرشیو برچسب

آمیخته به بوی ادویه ها

اتمسفری سیال و رئالیسم جادویی

چهارشنبه، 20 آذر، ساعت 17، نقد و بررسی مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه ها»، اثر «مریم منوچهری» با حضور «سیامک واعظی»، منتقد ادبی در کتابفروشی اردیبهشت رشت همراه با جمعی از ادب دوستان برگزار شد. این نویسنده در ابتدای برنامه بیان کرد که این دومین کتاب و اولین مجموعه داستان او است و بعضی از آنها در همشهری داستان سابق منتشر شده است. خواندن این مجموعه هم به صورت منفک امکان پذیر است به هم صورت اپیزودیک. یعنی با شروعی از یک نقطه در داستان اول و پایانی در داستان هشتم که باعث می شود سیکل متلاطمی را برای ما روایت کند. کتاب اولش…