آرشیو برچسب

آیت الله فلاحتی

آیت الله فلاحتی: کوه خواران، دشت خواران، جنگل خواران و دریاخواران، مانع تولید در گیلان هستند

«آیت الله رسول فلاحتی » نماینده ولی فقیه درگیلان با بیان اینکه نظارت جدی برتولید استان وجود ندارد خواستاراحیای واحدهای تولید ورشکسته استان شد. وی با تاکید به برطرف کردن مشکلات و موانع در حوزه صنعت  استان خواستار تلاش متولیان صنعت برای ورود سرمایه گذاران به گیلان شد. نماینده ولی فقیه درگیلان کوه خواران، دشت خواران، جنگل خواران و دریاخواران را مانع تولید دراستان بیان کرد وافزود: مجوزی که برای اجرای پروژه ها صادر می شود باید وحدت رویه داشته باشد . وی با بیان اینکه نبود نظارت جدی برسامانه های قدیم و جدید معضلی برای…