آرشیو برچسب

ابخیزداری رودخانه های گیلان

قزل اوزن، سفیدرود را خشک می کند

رودخانه های قزل‌اوزن در زنجان و شاهرود در قزوین از سر شاخه های اصلی رودخانه سفیدرود به شمار می‌روند که هر گونه کاهش دبی و خشکسالی در این رودخانه ها در دبی و آورد رودخانه سفیدرود تاثیر مستقیم و مهمی دارد.  هفته گذشته رسانه های استان زنجان از خشک شدن و کاهش دبی رودخانه قزل اوزن دراین استان خبر دادند. مساله ای که می تواند آثار و طبعات محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را برای گیلان و آینده کشاورزی آن به عنوان آخرین استان بهره‌بردار از حوضه آبریز سفیدرود به همراه داشته باشد. «مهدی اسماعیلی»عضوهیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه…