آرشیو برچسب

ابنیه تاریخی گیلان

نظارت‌ ضعیف؛ مرمت ناشیانه (قسمت دوم)

امیرحسین کریمی - مهسا بهشتی/ چرا اصرار به حفظ میراث فرهنگی مهم است و چرا نباید از تلاش برای حفظ آن‌ها دست برداشت؟ جواب این سوال در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود، در میان سیاستمداران هم نمی‌توان به پاسخی روشن برای این سوال رسید، جواب این سوال در رویاهای ما نهفته است. فرهنگ‌ها، مثل همه چیز به مراقبت نیاز دارند، باید آن‌ها را گردگیری کرد، در مقابل ناملایمات زمان منعطفشان کرد و از نشانه‌هایشان به عنوان نمود دیداری آن‌ها حفاظت کرد. ما بدون فرهنگ‌ها و نشانه‌هایشان نمی‌توانیم رویا ببینیم و رویا ندیدن ارتباط ما را با جهان صنعت‌محور…