آرشیو برچسب

اب و فاضلاب شهری گیلان

افزایش یک صدم درصدی شاخص آب شرب شهری در گیلان

برخورداری از آب شرب کیفی و کمی یکی از اساسی ترین نیازمندی های مردم گیلان است. بر اساس آمارها، 77 درصد جمعیت روستایی و 99 درصد جمعیت شهری در این‌ استان از نعمت آب برخوردار شرب برخوردارند اما این درحالیست که تعداد زیادی از شهرها و روستاهای گیلان همچنان با کیفیت پایین آب شرب مواجه‌اند. کمبود زیرساخت‌های انتقال آب شرب، عدم تأمین منابع اعتباری و فرسودگی لوله‌ها و خطوط انتقال آب ازجمله مشکلات پیش ‌روی حوزه آب شرب روستایی و شهری گیلان است. در حال حاضر برخی از روستاهای استان با فرسودگی شبکه‌های آبرسانی روستایی و تغییر الگوی مصرف و…