آرشیو برچسب

اتش نشانی رشت سازمان نظام مهندسی رشت

پاساژهای فرسوده رشت نیازمند ایمن سازی

در روزهایی که فاجعه متروپل آبادان بار دیگر نگاه کارشناسان را متوجه  لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان و ایمن سازی سازه های تجاری و مسکونی کرده است، بازار بزرگ و پاساژهای قدیمی ناایمن آن، همچنان دغدغه آتش نشانی رشت است. پاساژهایی که خود هر کدام ظرفیت تبدیل شدن به متروپل و پلاسکویی دیگر را دارا هستند. بافت مرکزی رشت بازارها و پاساژهای متعددی درخود جای داده که قدمتی چند دهه‌ای دارند. میدان بزرگ، پاساژهای پله برقی، سالار، قدیری و آرسن و.. از جمله مراکز تجاری رشت هستند که روزانه جمعیت زیادی برای خرید و فروش به خود می کشاند. این…