آرشیو برچسب

اثر منقول گیلان

پنج اثر منقول گیلان ثبت ملی شد

«علی‌اصغر مونسان» وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نامه‌ای مراتب ثبت ملی پنج اثر منقول را به استاندار گیلان ابلاغ کرد. این آثار شامل «علم محله خانه برماسوله ، علم اسد محله ماسوله ، علم محله مجسد بر ماسوله ، علم محله کشه سر ماسوله ، تشت مسی محله کشه سر ماسوله » است. در نامه دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خطاب به ارسلان زارع، استاندار گیلان آمده است: «در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیات وزرا، بند ج از ماده‌…