آرشیو برچسب

احسان

تقلیل عدالت به احسان

روزنامه شرق/ وزیر پیشین راه‌وشهرسازی و استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به‌تازگی و در گفت‌و‌گو با یک برنامه اینترنتی از مفهوم عدالت و راهزنان عدالت در ایران سخن گفته است. «عباس آخوندی» در این گفت‌و‌گو از زاویه جدیدی به مقوله عدالت می‌پردازد. او از یک خطای استراتژیک و فهم اشتباه سخن می‌گوید که به گفته خودش، موجب راهزنی عدالت در ایران شروع است؛ دوگانه احسان و عدالت. او در توضیح این موضوع می‌گوید: «تقلیل مفهوم عدالت به احسان و نیکوکاری خود بزرگ‌ترین ظلم است؛ چرا‌که ترویج احسان و فضیلت‌های اخلاقی در غیاب عدالت،…