آرشیو برچسب

احکام سبز

حبس و پاکسازی روستا جزای دهیار متخلف

«رامین زراعتی »رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال از محکومیت یک دهیار به چهارماه حبس و پاکسازی روستا خبر داد. زراعتی گفت: با توجه به اینکه یکی ازدهیاران روستای شهرستان ماسال به اخطاریه و توصیه‌های زیست محیطی کارشناسان این اداره درباره ساماندهی پسماند روستا و رعایت بهداشت محیط توجه ای نکرد، به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد. وی افزود: این دهیارمتخلف براساس رای دادگاه به چهارماه حبس تعزیری و پاکسازی کامل روستای محل سکونت خود محکوم شده است. پاکسازی محیط زیست ، کشت نهال، نگه داری از حیوانات زخمی و بازپروری آنها از جمله رویکرد…