آرشیو برچسب

احیای بندر پیربازار

بندر پیربازار احیا می شود

« پیربازار» روستایی درنزدیكی شهرستان رشت که به دلیل اتصال آبراه پیربازار به مرداب انزلی و غازیان انزلی ، عنوان اولین و پررونق ترین بندرتجاری دریای خزر در گیلان را به نام خود زده است بار بعد از سالها مورد توجه و بازآفرینی قرار گرفته است. وجود بندر و عبوراولین خط راه‌ آهن از پیربازار و اتصال آن به مركز شهر رشت، تا دویست سال گذشته امکان تردد كالا و بار از این آبراه تاریخی را از رشت به تالاب انزلی و در نهایت به اروپا امكان‌پذیرکرده بود. کاسته شدن عمق تالاب انزلی وکم آبی رودخانه پیربازار در چند دهه گذشته امکان تردد قایق و کشتی…