آرشیو برچسب

اختصاص تجهیزات پزشکان و پرستاران

اختصاص بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی از سوی نوبخت

بعد از انتشار فیلم هایی از سوی کادردرمانی و پرستاری برخی از بیمارستانهای درگیر با بیماری کرونا از کمبود تجهیزات درمانی و بهداشتی و به دنبال درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ملزومات ضروری برای مقابله با بیماری کرونا، دکتر نوبخت طی نامه ای به سازمان هدفمندی یارانه ها درخواست کرد مبلغ 200 میلیارد تومان به این دانشگاه اختصاص پیدا کند. در نامه نوبخت به سازمان هدفمندی یارانه ها آمده است: به منظور تجهیز بیمارستان های استان گیلان و تهیه ملزومات ضروری برای مقابله با بیماری…