آرشیو برچسب

اداره توزیع برق استان گیلان

تأکید بر تغییر مدیریت توزیع برق استان

خاموشی های سالهای اخیر در استان که ناشی از گرمای تابستان و در اثرافزایش پیک بار بروی شبکه های توزیع برق و نیز پارگی خطوط توزیع بر اثر بارش برف نارضایتی های زیادی را در شهروندان به دنبال داشت مدتهاست که انتقادات زیادی را متوجه مدیریت طولانی مدت جمشید طالبی در توزیع برق استان کرده است. در حالیکه عمر مدیریت در استان در بخش های مختلف خیلی کوتاه است اما اکنون حضور طولانی مدت طالبی در برق استان موجب شده تا برخی از کارشناسان و اکنون نماینده مجلس  ضعفها و ناکارایی درضعف برق استان را متوجه حضور طولانی مدت وی بدانند. «منوچهر…