آرشیو برچسب

اداره راه ومسکن و شهرسازی –

گیلانی ها ۲۳ آذر در مسکن ملی ثبت نام کنند

ثبت نام طرح اقدام مسکن ملی از 23 آذر درگیلان به مدت سه روز آغاز می شود. پیشتر« رضا علی نیا» معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی گیلان به مرورگفته بود:« ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مسکن درگیلان و درشهرهای رشت ، انزلی و لاهیجان بزودی با فراهم شدن بستر اینترنت و شرایط  ثبت نام برای متقاضیان آغازمی شود. وی سهمیه استان دراین طرح  را 3 هزار واحد اعلام کرده بود.» اما به گفته « پروانه اصلانی » مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مرحله بعدی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در شش استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان سمنان،…