آرشیو برچسب

اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

راه اندازی سامانه رصد اشتغالزایی در گیلان

با راه اندازی سامانه رصد اشتغالزایی در گیلان ، اشتغال ایجاد شده در بخشهای مختلف رصد می شود. «عباس علیزاده » مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان گفت: با توجه به نیاز رصد اشتغال استان این اداره کل آمادگی و ظرفیت لازم جهت راه اندازی سامانه رصد اشتغال استان را دارد. این سامانه می تواند کمک شایانی به راهبرد و برنامه ریزی در جهت اشتغال گیلان انجام دهد. وی گفت: این اداره کل در حوزه روستایی و عشایری مبلغ 351 میلیارد تومان با اشتغال زایی 6471 نفر، در حوزه نهادهای حمایتی 67 میلیارد تومان با اشتغال 2014 نفر و در حوزه…