آرشیو برچسب

اداره کل کار و تعاون گیلان

جلسه‌ی کمیته راهبری تفاهم نامه منطقه آزاد انزلی با اداره کل تعاون

اولین جلسه‌ی کمیته راهبری تفاهم نامه‌ی منطقه‌ی آزاد انزلی در راستای استفاده از ظرفیت های اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منطقه‌ی آزاد انزلی در جهت ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی ساکنین منطقه برگزار شد. «عباس علیزاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه بر استفاده از ظرفیت های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منطقه‌ی آزاد گفت: بخش تعاون استان درجهت ایجاد اشتغال و بهبود اقتصادی ساکنین منطقه‌ی آزاد از ظرفیت مناسبی جهت ساماندهی مشاغل خانگی و صنایع دستی برخوردار است. وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های…