آرشیو برچسب

اراضی روستایی گیلان

دهیاران؛ مدیر روستا یا دلال زمین؟

همیشه از قدیم گفتند با کدخدا بساز ده را بتاز، کد خدا را ببین ده را بچاپ؛ این مثل قدیمی بخوبی بیان کننده گوشه‌ای از قدرت کدخدایان قدیم در روستاهای ایران است. قدرت و اختیارات فراقانونی که در گذشته برای کدخدا یا صاحب اختیار روستا قایل بودند و اینکه هر فرد غریبه برای ورود به روستا ابتدا باید سیبیل کدخدا را چرب و در پی جلب نظر موافق او باشد. حالا دهیاران همان کدخداهای گذشته در روستاهای امروز هستند اما با اختیارات قانونی بیشتر. از اواسط دهه 80 و همزمان با با اجرایی شدن قانون شوراها در کشور، به حکم قانون دیگر دهیاران صاحب اختیار…

بلاتکلیفی بازگشت ۱۴ هزار هکتار از اراضی طرح هادی گیلان به منابع طبیعی

یکی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی بسیار زیاد به چشم می‌خورد، دعاوی مربوط به بحث تملک اراضی روستایی و تفکیک آن از اراضی ملی است. به خصوص اراضی روستایی که در قالب طرحهای هادی روستایی بنیاد مسکن قرار گرفته اما بخشهایی از آنها به دلیل قرارگیری در محدوده‌ی منابع طبیعی فاقد کاربری و تملک شده اند. اما از سوی دیگر ابهام در محدوده‌ی طرح های هادی روستایی از اراضی ملی منجر به ساخت و سازهای بی رویه در روستاهها و تغییر کاربری های گسترده نیز شده است. این درحالیست که هرگونه ساز و ساخت در روستاها از جمله روستاهای دارای طرح هادی نیازمند…