آرشیو برچسب

اراضی روستایی گیلان

بلاتکلیفی بازگشت ۱۴ هزار هکتار از اراضی طرح هادی گیلان به منابع طبیعی

یکی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی بسیار زیاد به چشم می‌خورد، دعاوی مربوط به بحث تملک اراضی روستایی و تفکیک آن از اراضی ملی است. به خصوص اراضی روستایی که در قالب طرحهای هادی روستایی بنیاد مسکن قرار گرفته اما بخشهایی از آنها به دلیل قرارگیری در محدوده‌ی منابع طبیعی فاقد کاربری و تملک شده اند. اما از سوی دیگر ابهام در محدوده‌ی طرح های هادی روستایی از اراضی ملی منجر به ساخت و سازهای بی رویه در روستاهها و تغییر کاربری های گسترده نیز شده است. این درحالیست که هرگونه ساز و ساخت در روستاها از جمله روستاهای دارای طرح هادی نیازمند…