آرشیو برچسب

اراضی روستایی

دهیاران؛ مدیر روستا یا دلال زمین؟

همیشه از قدیم گفتند با کدخدا بساز ده را بتاز، کد خدا را ببین ده را بچاپ؛ این مثل قدیمی بخوبی بیان کننده گوشه‌ای از قدرت کدخدایان قدیم در روستاهای ایران است. قدرت و اختیارات فراقانونی که در گذشته برای کدخدا یا صاحب اختیار روستا قایل بودند و اینکه هر فرد غریبه برای ورود به روستا ابتدا باید سیبیل کدخدا را چرب و در پی جلب نظر موافق او باشد. حالا دهیاران همان کدخداهای گذشته در روستاهای امروز هستند اما با اختیارات قانونی بیشتر. از اواسط دهه 80 و همزمان با با اجرایی شدن قانون شوراها در کشور، به حکم قانون دیگر دهیاران صاحب اختیار…