آرشیو برچسب

اراضی ملی استانهای شمال کشور

آزادسازی تصرفات غیرقانونی سواحل استان

طبق آمارها، یک میلیون و 17 هزار هکتار اراضی ملی در  گیلان وجود دارد که بخش وسیعی از این اراضی در تصرف ارگانها ، سازمانها و روستاییان  قرار دارد. دست اندازی و تصرف منابع طبیعی در مراتع و حاشیه جنگلها و حریم سواحل در سالهای اخیر از جمله مشکلات  حفاظت از اراضی ملی استان بوده است. پیشتر درهمین باره « محسن یوسف پور» مدیرکل منابع طبیعی استان از اجرای طرح حد نگاری (کاداستر ) در اراضی ملی استان خبر داده بود و گفته بود: اجرای طرح کاداستر در سطح 500 هزار هکتار از اراضی استان گیلان با هدف حفظ حقوق مردم و دولت، تثبیت مالکیت اراضی ملی…