آرشیو برچسب

ارتقا شاخص توسعه

مهاجرت مهمترین عامل کاهش جمعیت شفت

فرماندار شفت با اشاره به قرار گرفتن شهرستان شفت در پایلوت مناطق کمتر توسعه یافته کشور، مهاجرت را یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت این شهرستان عنوان کرد. «محمدرضا محسنی» افزود: است جهش در توسعه شهرستان شفت با اجماع ظرفیت های ملی و استانی محقق می شود. وی با بیان اینکه شفت در دهه های گذشته از قافله توسعه و محرومیت زدایی عقب مانده است و به تبع آن مهاجرت یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت این شهرستان است افزود: حفظ استعدادها و همچنین مهاجرت معکوس نیازمند بستری سازی برای رسیدن به توسعه نسبی است .