آرشیو برچسب

ارشاد گیلان

مطبوعات محلی، در ایستگاه بن بست

مطبوعات کشور در سالهای اخیر با فراز و فرود متعددی مواجه بوده اند که عمده‌ترین آنها در زمینه‌ی چاپ و تبلیغات و در نهایت، درآمدزایی بوده است. برای برون رفت از این وضعیت متأسفانه تاکنون راهکار مناسبی از سوی مدیران اندیشیده نشده است و اغلب راهکارها نسخه شفای موقتی بوده‌اند. در دو سال اخیر وضعیت نشریات اسفناک‌تر از همیشه است، کاغذ دچار کمبود و عدم تامین مناسب بوده و یارانه‌ها هم حداقلی است. همچنین به دلیل وضعیت بد مالی بنگاه‌ها، عملا تبلیغاتی خصوصا در مطبوعات صورت نمی‌گیرد . در این میان عده‌ای هم هستند که با گرفتن رپرتاژ، نشریه‌ی…