آرشیو برچسب

اره برگزیت

جنگ سایبری ما و اونا

اینکه بگویم قرن بیست و یک، عصر دیجیتال است و دنیا بر پایه ارتباطات در فضای مجازی می چرخد و کسی پیروز است که سواد رسانه ای بیشتری داشته باشد؛ حرفهای تکراری است که کسی را یارای شنیدن دوباره آن نیست، اما اینکه بگوییم چگونه باید در این جنگ سایبری پیروز شد؟ حرفی است که میلیون ها مخاطب را میخکوب می کند تا از روشتان سر در بیاورند. قصه اما اینجاست که؛ همگان بر جدال لفظی پنهان و پیدای ایران و عربستان بر سر مسائل مختلف خاورمیانه واقفیم و این دو کشور بارها و بارها بر سر منافع خود وارد جنگ و جدل لفظی و فیزیکی شدند. حال عربها برای…