آرشیو برچسب

ازدواج زودرس

صفر؛ حاصل جمع ۱۲ سال انکار خشونت

بیستم فروردین سال جاری، در نشست علنی مجلس کلیات «لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» -لایحه‌ای که قرار بود از زنان در برابر خشونت حفاظت کند ـ با حذف کلمه خشونت که مخالفان لایحه آن را وارداتی و غربی می‌دانستند و تغییرات بسیار، به تصویب رسید. نگارش این لایحه از دی‌ماه ۱۳۹۰با عنوان «حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» آغاز شد و در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت‌وزیران رسید و به مجلس ارسال شد. در طول این ۱۲ سال بارها مخالفان لایحه از غربی و ضدنهاد خانواده بودن و موافقان لایحه از ضرورت تدوین قانونی برای منع…