آرشیو برچسب

استانه اشرفیه

ذخیره گاه سفیدپلت آستانه در فهرست آثار طبیعی ملی ایران

۵۵ هکتار از ذخیره گاه سفیدپلت جنگل صفرابسته آستانه اشرفیه در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به ثبت رسید. «حسین آبکار» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستانه اشرفیه گفت: جنگل صفرابسته با مساحت حدود یکهزار و ۴۰۰ هکتار  ذخیره گاه و رویشگاه منحصر به فرد این گونه حفاظتی و حمایتی است و وجود این جنگل و درخت سفیدپلت موجب شده تا این شهرستان به عنوان رویشگاه مادری و اصلی این گونه حفاظتی در دنیا معرفی و شناخته شود. وی به اهمیت ثبت ذخیره گاه سفیدپلت آستانه اشرفیه در فهرست آثار طبیعی ملی ایران اشاره کرد و گفت: حفاظت و احیاء ذخیره گاه…