آرشیو برچسب

استان سبز

۱۲ روستای شفت همچنان محروم از گازرسانی هستند

«محمد رضا محسنی» فرماندارشفت درجلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به اینکه از 99 روستای شهرستان شفت 83 روستا از نعمت گازبرخوردارهستند و 4 روستا نیز خالی ازسکنه است گفت: گازرسانی به 12 روستای باقیمانده یک مطالبه مردمی است. به گزارش مرور، محسنی با اشاره به مشکلات ومطالبات مردمی درحوزه گازرسانی خواستارتسریع دراجرایی شدن مصوبات سال گذشته شد . وی گفت: روستاهای بخش مرکزی این شهرستان از خدمات شبکه گازرسانی بهرهمندند و فقط روستاهای امام زاده اسحاق، درودخان، طالقان ، گیشم ، سفید خانی، لاسک، سله مرز و بیجارگاه ، بابارکاب، کیش…