آرشیو برچسب

اسطوره شناسی

به دنبال “ردِ گُم”

از نظر من کتابی خوب است که  در همان صفحات نخستین، مخاطبش را مهیای سفر کند. جایی دور از چهار دیواری‌های خانه و مناظر هزاربار دیده شده. کتاب‌ خوب مخاطب را از روی کاناپه، تخت، گوشهِ باغچه یا پای اجاق‌گاز بر می‌دارد و در مسیری قرار می‌دهد که هیچ آشنا نیست و هیجان کشف تمام زوایای این ناشناخته را در خونش جاری می‌کند‌.  سفری بی‌چمدان و توشه، با دستانی آویزان، اما برگشتی پرشکوه، به همراهِ ذهنی پر از دانسته‌ها و خاطری غرق در اوقات خوش. "ردِ گُم" به قلم "آله‌خو کارپانتیه" ماجرای یک سفرِ پرهیجان و نفس‌گیر است. سفری نه به سوی آینده یا…