آرشیو برچسب

اسیبهای اجتماعی در روستاها

دهیاران گیلانی آموزشهای اجتماعی دریافت می‌کنند

آسیبهای اجتماعی فقط در بستر شهرهای بزرگ اتفاق نمی‌افتند. بر اساس اعلام متخصصان اجتماعی و قضایی آسیب هایی چون اختلافات ملکی، طلاق، اعتیاد، تعصبات قومی مذهبی  وقومی و .. از جمله آسیب های رایج در روستاها هستند. پرونده‌ی قتل رومینا اشرفی یکی از آخرین نمونه های آسیبهای اجتماعی در روستاهای گیلان بوده است. ازسوی دیگر نقش شورا‌های اسلامی روستایی و دهیاران تنها به امورعمرانی خلاصه نمی‌شود. دهیاران و شوراهای روستا به عنوان امین و ریش سفیدان روستاها نقش زیادی در کاهش اثرات آسیب های اجتماعی دراین مناطق دارند. از اینرو دهیاران و شوراهای…