آرشیو برچسب

اشتغالزایی زنان گیلانی

توانمندسازی زنان روستایی رودبنه لاهیجان

اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی با ورود به فعالیت‌های مرتبط با تولیدات روستایی، در کاهش آسیب پذیری اجتماعی وخود کفایی آنان تاثیرگذاراست، به طوری که این توانمندسازی از طریق راهکارهای حمایتی صندوق خرد زنان روستایی،  زمینه را برای بهبود کیفیت زندگی این قشر از این جامعه فراهم کرده است. با توجه به اینکه زنان روستایی گیلان نقش فعالی در تولید محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی دارند، بانوان کارآفرین صندوق خرد زنان دهستانهای «رودبنه و ایشکای پهمدان لاهیجان» موفق شدند در زمینه‌ی  تولیدات موادغذایی خانگی و صنایع دستی…