آرشیو برچسب

اشتغال زایی گیلان

هزینه های گران سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی گیلان

کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور در راستای توسعه پایدار بشمار می‌رود. در گیلان نیز بخش عمده ای از درآمد و اشتغال مردم به کشاورزی وابسته است. این استان با دارا بودن بیش ازحدود 430 هزارهکتار اراضی زراعی و باغی و تولید چند محصول استراتژیک از جمله برنج ، چای ، زیتون و بادام زمینی از امکان توسعه و تنوع بخشی به محصولات زراعی و باغی برخوردار است. اما کمبود صنایع تبدیلی، عدم ارایه تسهیلات و نبود برند سازی همواره یکی از چالش های توسعه بخش کشاورزی درگیلان بوده است. با توجه به اینکه سال جاری به نام جهش تولید نام گذاری شده…