آرشیو برچسب

اشرف بروجردی

از تحویل اسناد تا نیمه تمام بودن کتابخانه ۱۸ ساله مرکزی رشت

نمایشگاه محلی استان گیلان با عنوان گیلان قلمروی سبز آبی ایران، در موزه کتاب و میراث مستند تهران با حضور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و تعداد زیادی از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و کارآفرین گیلانی افتتاح شد. این نمایشگاه تا تاریخ 31 تیرماه در کتابخانه ملی برپا است در روز ابتدایی خویش شاهد حضور شخصیت های بسیاری از گیلان در تهران بود. در همایشی که به این مناسبت برپا شد، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با تاکید بر ضرورت وجود سعه صدر در تاریخ نگاران، به وجود اسنادی 700 تا 800 ساله در این سازمان اشاره کرد و گفت:…